Maskinpark    •   Tidigare Jobb    •   Om Oss    •   Miljö    •   Nyheter    •   Nyhetsbrev    •   Kontakt    •   Startsidan
EKAB sammarbetspartner till Förbifart StockholmEKAB sammarbetspartner till PEAB vid det stora brolyftet över E4an till Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som kommer att förenkla vardagen och skapa möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region.


Se en film från brolyftet här.

Förbifart Stockholm är en påbörjad ny motorvägsförbindelse för E4 genom västra Stockholm. Leden kommer att gå från dagens E4/E20 i Kungens kurva i söder till Häggvik norr om Stockholm. Största delen av vägen, drygt 17 av 21 kilometer, föreslås gå i tunnel.

Byggstarten skedde 19 augusti 2014 och byggtiden är minst åtta år. Regeringen beslutade 3 september 2009 att tillåta byggandet av Förbifart Stockholm enligt Vägverkets (numera Trafikverket) förslag.

Förbifart Stockholm ska bland annat enligt Trafikverkets projektmål knyta samman de norra och södra länsdelarna och avlasta infarterna till Stockholms centrala delar och på så sätt minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem.

Förbifarten kommer enligt nuvarande (2011 års) plan bli världens längsta tunnel i stads- respektive stadsnära miljö. Gjorda prognoser pekar på att det kommer att köra cirka 11 000 fordon per timme i rusningstrafik och 145 000 fordon per dygn i Förbifarten. På vissa avsnitt är huvudtunneln inritad 65 meter under markytan och Mälaren.

Källa: Trafikverket.

/EKAB Entreprenad


» EKAB sammarbetspartner till Förbifart Stockholm

» Precision och samarbete

» Schaktarbeten